Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van E.L.S. Kantoorefficiency B.V. (hierna "E.L.S" of "wij").

E.L.S. is gevestigd in Oosterwolde aan de Venekoterweg 48. Het Kamer van Koophandelnummer van E.L.S is: 68452268. E.L.S. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens,

E.L.S. heeft 2 werknemers getraind met een cursus GDPR wetgeving op 19-03-2018. Dit om de privacy en de gegevens van zowel werknemers als klanten te kunnen waarborgen. Andere bedrijven worden hiermee benaderd, dan wel op geattendeerd om iets te doen aan het eigen privacybeleid.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van U verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten U hebt.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van E.L.S.

Wat is het algemene privacybeleid van E.L.S?

E.L.S. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, http://www.els-office.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.

E.L.S. stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om,

E.L.S. deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.

E.L.S. is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt E.L.S. altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

E.L.S. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

gebruik maakt of wilt gaan maken van haar diensten

gegevens invult of achterlaat in de vestiging of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon

de website van E.L.S. bezoekt

een zakelijke relatie met E.L.S. heeft

solliciteert bij E.L.S.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

Tot slot verzamelen we ook jouw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?

E.L.S. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1.

Communicatie: we gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is.

2.

Uitvoeren contract: als u klant of leverancier bent van E.L.S. dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

3.

Sollicitatieprocedure: zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.

4.

Wet- en regelgeving: we verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

5.

Beveiliging: om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen zijn de vestigingen van E.L.S. en de parkeerterreinen voorzien van camera's.

6.

Gebruikerservaring website: om te beoordelen of de website van E.L.S. een optimale gebruikerservaring biedt.

7.

Gepersonaliseerde aanbiedingen: we gebruiken uw aankoopgegevens om aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als u E.L.S. toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt E.L.S.?

E.L.S. verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen.

1. Contact op nemen

Bij de klantenservice van E.L.S. kunt u terecht voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van E.L.S. en uw aankopen. Ook kunt u hier terecht als u iets bent verloren in een vestiging of op het parkeerterrein.

Op de website van E.L.S. kunt u contact opnemen met E.L.S. via telefoon of via email, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of een klacht hebt.

2. Folders

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we uw e-mailadres om u de folder digitaal te versturen. Mocht u geen e-mails van E.L.S. meer willen ontvangen dan kunt u via dezelfde email een retourbericht sturen om dit te beëindigen.

Ook worden er folders verstuurd via de post naar bedrijven / klanten van E.L.S met de aanbiedingen van de desbetreffende maand. Dit kan ook stop gezet worden doormiddel van een email naar: info@elskantoorefficiency.nl

3. Acquisitie

E.L.S. kan u per post rechtstreeks benaderen om klant bij haar te worden. E.L.S. maakt soms ook gebruik van andere communicatiekanalen. We houden daarbij rekening met de relevante (spam)wetgeving. Aanmelden als nieuwe klant kan in een van onze vestigingen of via onze website.

4. Gepersonaliseerde aanbiedingen/gericht adverteren

Aankoopgegevens gebruiken wij ook om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten en als input voor onze aanbiedingen, acties en overige marketingactiviteiten.

We gebruiken uw aankoopgegevens ook voor gepersonaliseerde aanbiedingen en om speciaal voor u geselecteerde producten onder uw aandacht te brengen. We houden uw aankoopgedrag bij in onze klantendatabase en kunnen u aan de hand daarvan gerichte aanbiedingen doen of gerichte mails sturen. Dit betekent dat de ene klant aanbiedingen krijgt voor bijvoorbeeld kantoorartikelen en de andere klant voor drukwerk.

Mits u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunt u van E.L.S. ook online gerichte aanbiedingen ontvangen of advertenties te zien krijgen die op uw voorkeuren zijn afgestemd. E.L.S. en derden partijen plaatsen hiervoor cookies. Door middel van deze cookies en pixels verzamelen wij en/of de derden partijen de volgende gegevens:

(een deel van uw) IP-adres

technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm

vanaf welke pagina u op onze website bent gekomen

wanneer en hoe lang u onze website gebruikt/bezoekt

of u gebruik maakt van de functionaliteit van onze website

welke pagina's u bezoekt binnen onze website

uw surfgedrag buiten onze website om

5. Account aanmaken

Als E.L.S. klant kunt u met een e-mailadres een account aanmaken in de webshop. Bij het aanmaken van een account in de webshop worden uw klantgegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt, zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en KvK-gegevens, automatisch ingevuld en opgeslagen. Deze kunt u op elk gewenst moment inzien en aanpassen.

6. Gratis wifi

Wij bieden bezoekers van onze vestigingen gratis wifi aan. Dit is een open netwerk zonder wachtwoord en andere beveiligingen.

7. Product Recall

Het kan voorkomen dat er onverhoopt iets mis is met een product dat u bij ons hebt gekocht. Wij gebruiken uw aankoopgegevens en klantgegevens om te zien of en wanneer u het betreffende product bij ons hebt aangekocht en om vervolgens contact met u op te nemen.

8. Cameratoezicht

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkels met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst.

9. Inkoop / leveranciers

E.L.S. verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van de overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die E.L.S. van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

10. Sollicitaties

Als u bij E.L.S. solliciteert, dan worden de door uw verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

naam en adresgegevens

e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens

geboortegegevens/leeftijd

geslacht

curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring

gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

gegevens over beschikbaarheid

andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning

overige gegevens die u ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. E.L.S. gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

E.L.S. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven

Bewaartermijn en reden

Klantgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van E.L.S. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart E.L.S. maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Leverancier gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Gegevens van sollicitanten

Uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Camerabeelden

Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

We beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden.

Onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall.

Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven, maken we gebruik van two-factor authentication.

Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding.

We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten hebt u met betrekking uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door E.L.S. Ook hebt u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elskantoorefficiency.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Overigens kunt u via info@elskantoorefficiency.nl altijd bepaalde gegevens wijzigen, corrigeren of andere rechten uitoefenen.

Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacybeleid van E.L.S. wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.